Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü


SUZUKI AUTÓSBOLT
1171 Budapest, Péceli út 199.
nyitva: H-P. 8.00-17.30-ig, Szo. 8.00-12.00-ig

szlaugab@gmail.com 

Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelés

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-66704/2013

Az "adatkezelés" címszó alatti tájékoztatót elolvastam, ennek értelmében az email címem megadásával és a regisztrálásommal visszavonhatóan, de automatikusan hozzájárulásomat adom, hogy a megadott adataimat a jogszabályban meghatározott módon kezeljék. Regisztrálásommal kijelentem, az "adatkezelés" tájékoztatót tudomásul vettem és visszavonhatóan hozzájárulok adataim jogszabályban meghatározott kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja

A www.suzukialkatresz.eu, mint adatkezelő a személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása és/vagy törvény rendelkezése alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény {továbbiakban: Adatvédelmi törvény} rendelkezéseinek megfelelően kezel. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A www.suzukialkatresz.eu az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az adott adatkezelés hozzájáruláson alapul.

A megrendelő az általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint rendelésével hozzájárul az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja

Webáruházon keresztül történő értékesítés és csomagküldés kapcsán szükséges az adatkezelés.

 • adatkezelő által kezelt személyes adatok: név, email cím, telefonszám, kézbesítési cím
 • adatok forrása: közvetlen az érintettől felvett
 • adatkezelés időtartama: a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető

Az adatokat az érintett kérésére töröljük.

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

A www.suzukialkatresz.eu által nyilvántartott, munkavállalók vagy egyéb jogviszonyban való foglalkoztatottak minősülnek adatkezelőnek.

Adatvédelmi tisztviselő és incidens kezelő személy: Szlaukó Istvánné

A Hatóság fontosabb elérhetőségei

 • Weboldal címe: www.naih.hu
 • Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefonszám: + 36 (1) 391-1400
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

További jogforrások  

Vásárló adatainak tárolási időtartama: a felhasználók által megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg annak törlését, a felhasználó nem kéri.
 

Adattörlési és adatkezelési tájékoztató

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését az alábbi elérhetőségeken:

 • Email: szlaugab@gmail.com
 • Postai címen: 1172 Bp. Péceli út 199. Rákoscsabai Suzuki Autósbolt

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Cégszerű elnevezés: Suzuki Autósbolt
webáruház üzemeltető: Hero's Trade Kft.  ( shop.suzukialkatresz.eu)

webáruház tulajdonos: Hero's Trade Kft. és Szlaukó Istvánné ( shop.suzukialkatresz.eu)
székhely:1171 Bp. Péceli út 199. Suzuki Autósbolt
képviselőjének neve: Szlaukó Gábor
kapcsolattartó személy neve : Szlaukó Gábor
telefonszám,elérhetőség: +36-20/319-0097
emailcím,elektronikus ügyfélszolgálat: szlaugab@gmail.com
nyitvatartás,ügyfélszolgálati idő: H-P:8.00-17.30,  SZ: 8.00-12.00
számlaszám: 11717009-2247903  OTP BANK
Adószám:  23165265-2-42
engedélyező hatóság: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
nyilvántartásba vétel száma: 316308/E/1
vállalkozói nyilvántartási szám:  4712/2021/M

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-66704/2013.:

A www.shop.suzukialkatresz.eu mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes.
A www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház weboldalon történő regisztrációval valamint regisztráció mentes módban is, a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A regisztárció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti ,továbbiakban a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
A megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok
megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

Személyes adat mely,a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási  címe, e-mail  címe,  telefonszáma,  egyéb, elektronikus  kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

Adatkezelésnek  minősül az  Adatokon vagy  az  Adatokkal végzett  bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,  tárolása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  összehangolása  vagy összekapcsolása,  zárolása,  törlése és  megsemmisítése,  valamint    az    Adatok  további felhasználásának megakadályozása

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a shop.suzukialkatresz.eu illetve a shop.suzukialkatresz.eu belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a shop.suzukialkatresz.eu adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A shop.suzukialkatresz.eu az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatk zelések kivételével -törlését.

Adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt.Adatokat töröljük, amennyiben az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.

A  jelen Adatkezelési Szabályzat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs  önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi  CXII. törvényre  (a továbbiakban:”Adatvédelmi  törvény”),a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló  1998. évi  VI. törvényre, az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló  2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  2008. évi  XLVIII.  törvényre, valamint a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a továbbiakban együttesen:”Jogszabályok”).A  jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb,a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi : LXIII. törvény

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2EP3RPZdpcoJ:www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
     
 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.törvény

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV&celpara=#xcelparam

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV&celpara=#xcelparam
    
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&celpara=#xcelparam

Vásárló adatainak tárolási időtartama: A felhasználók által megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amig annak törlését, a felhasználó nem kéri.

Adattörlési és adatkezelési tájékoztató

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint a kérheti személyes adatainak

helyesbítését,illetve törlését az alábbi  elérhetőségeken:

szlaugab@gmail.com, 06-20/319-0097
Postai címen: 1172 Bp. Péceli út 199. 
Rákoscsabai Suzuki Autósbolt

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Milyen személyes információk gyűjtése történik : Név, Cím, telefonszám, elektronikus cím, adószám

Az összegyűjtött adatok tárolásának módja : On-line és off-line

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Általános adatkezelési tájékoztató a rendeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Név, cégnév, cím, email cím, adószám, telefonszám, ha van bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Név, cégnév, cím, email cím, adószám, telefonszám, ha van bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Név, cégnév, cím, email cím, adószám, telefonszám, ha van bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Név, cégnév, cím, email cím, adószám, telefonszám, ha van bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta ZRT. Szerződés nélküli, alkalmi vállalású és megbízású szállítás

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés:

ADÓMALOM CENTRUM Könyvelő és Adótanácsadó, Szolgáltató Kft.
Székhely: 
2200 Monor, Dózsa György utca 4.
Telefon: 06-29-950-759 
Mobil: 06-70-701-8689 
adomalom@gmail.com

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a shop.suzukialkatresz.eu
Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a

Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a shop.suzukialkatresz.eu.-tól nem kap további értesítést.
A shop.suzukialkatresz.eu kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a shop.suzukialkatresz.eu honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a shop.suzukialkatresz.eu a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a shop.suzukialkatresz.eu adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a shop.suzukialkatresz.eu részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a shop.suzukialkatresz.eu a Vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a shop.suzukialkatresz.eu nem használja arra, hogy a

Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja shop.suzukialkatresz.eu fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével shop.suzukialkatresz.eu célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Kutsera Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A shop.suzukialkatresz.eu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust.