Elállás

Amennyiben a fogyasztó a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő nyolc napon belül visszatéríti az árát az Ön által megadott bankszámlára történő átutalással.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Elállás
Az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él!
A megrendelt és át nem vett termék nem tartozik az elállási jog alá.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárlástól számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhatsz a szerződéstől, visszaküldheted a megrendelt terméket.Az elállás érvényes, ha az arra irányuló kérést a vásárlástól számított 8 napon küldöd el.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terhel, mi azonban
követelhetjük a nem rendeltetésszerű használatból (ide értendő a csomagolás megrongálódása is) adódó anyagi kár megtérítését.
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a részedre.
Amennyiben élni szeretnél elállási jogoddal, annak jelzését megteheted Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.
Kiemelten ügyelned kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Téged terhel! A termék visszaérkezését követően, haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül az általad megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja,a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.Felhasználó és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.